Korna på Bosarps Gård

Bonden bland korna

Bonden bland korna

Våra kor är lugna och välhanterade, med en god relation till människor. Det betyder: Ingen onödig stress för korna, och en roligare vardag för bonden.
Naturligt liv i flock

Naturligt liv i flock

Kor som lever naturligt ute i det fria utvecklar en fin balans inom flocken. De får en för korna självklar rangordning, vilken skapar ett magiskt lugn.
Sommar på grönbete

Sommar på grönbete

På sommarhalvåret betar våra kor, kalvar och ungdjur naturbetesmarker i närheten av Blentarp. Det är härligt för djuren, och bra för miljön.
Vinter i skogen

Vinter i skogen

Vintertid spenderar djuren ute i skog och mark på Bosarp. Det är riktigt bra för djuren, med vindskydd från skogen och tjocka halmbäddar att ligga på.

Mer om korna

Diar och äter gräs

Alla våra slaktdjur får enbart gräs/örter att äta, såsom deras naturliga förutsättningar är. De tillåts därmed växa i sin naturliga takt, utan tillskott av kraftfoder. Mineraler och salt får de förstås, och kalvarna får mjölken från kon under ca 10 månader. Kalven är ganska stor vid avvänjning och har inte samma behov av sin mamma eller att dia som en yngre kalv. Därför går avvänjningen ganska lugnt till - ko och kalv är på gränsen till trötta på varandra. Korna flyttas till ett eget hägn för att sina, och inom kort föder hon en ny kalv.

Naturlig betäckning och naturligt bete

Under sommarmånaderna går kor och kalvar tillsammans med avelstjuren för att korna ska bli dräktiga på nytt. Alla tjurkalvar kastreras i tidig ålder, därför kan även de gå tillsammans med sina mammor och systrar utan risk för tjuvbetäckningar. Resten av året går våra två avelstjur i en mindre flock med några äldre stutar.
Våra djur betar ca 70 ha naturbetesmarker i närheten av Blentarp. Genom att sköta naturbetesmarker bidrar djuren till att hålla det skånska landskapet öppet och gynnar den biologiska mångfalden. Det känns bra! Betessäsongen varar långt in på hösten, så länge vädret tillåter.

Kontroller, slakt och transporter

Bosarps Gård är godkänd under ett kontrollprogram för utedrift utan ligghall. Vintertid kontrolleras gården och alla djuren av veterinär så att vi uppfyller kontrollprogrammets krav. I utedriften har djuren tillgång till stora ytor skog och bete i kuperad terräng, och tjocka halmbäddar att ligga i. Här får djuren alla möjligheter att bete sig naturligt, och det känns otroligt bra att kunna ge våra djur möjligheten till detta liv.

Slakten sker på Sjöboslakteriet ca 20 minuter bort. Som regel kör vi själva djuren till slakteriet. Vid det här laget är djuren ganska vana vid att transporteras, efter resorna till och från sommarbetet.

Bosarps Gård
Krav
Smaksak

       Gamla Lundavägen 1820-68


       275 64   Blentarp


       0705-690015


       order@bosarpsgard.se


       Följ oss


       Läs våra köpvillkor   Dataskyddspolicy  Cookies