Kor på Bosarps Gård

Vårt varumärke

Vårt varumärke

Vi säljer allt nötkött direkt från gården, direkt till konsument, under vårt egna varumärke Utekött. Hela livet utomhus med bara gräs och örter som foder.
Naturligt flockliv

Naturligt flockliv

Kor som lever naturligt ute i det fria utvecklar en fin balans inom flocken. De får en för korna självklar rangordning, vilken skapar ett magiskt lugn.
Sommar på grönbete

Sommar på grönbete

På sommarhalvåret betar våra kor, kalvar och ungdjur naturbetesmarker i närheten av Blentarp. Det är härligt för djuren, och bra för miljön.
Vinter i skogen

Vinter i skogen

Vintertid spenderar djuren ute i skog och mark på Bosarp. Det är riktigt bra för djuren, med vindskydd från skogen och tjocka halmbäddar att ligga på.

Mer om korna

Det liv vi ger våra djur

Hos oss lever kor, kalvar, kvigor, stutar och avelstjurar 100% av sina liv utomhus. Året runt har de tillgång till stora ytor i skog och mark, där de kan utöva sina naturliga flockbeteenden. De betar mer än halva året, och under vintermånaderna har de fri tillgång till ensilage.

Det mesta köttet vi säljer kommer från djur som är födda här hos oss. Men under en expansionsfas 2021-2023, då nästan alla våra egen-uppfödda kvigor får bli mammor, kommer en del kött från inköpta kvigor. Kvigorna har köpts in från två skånska KRAV-gårdar som vi besökt och vars uppfödning vi kan ställa oss bakom. Tack till familjen Lasson på Södra Lindveds Gård i Svedala och familjen Wachtmeister på Kongaö i Kågeröd. Tack vare dessa inköpta kvigor kan vi under expansionsfasen fortsatt tillhandahålla fint ekologiskt gräsbeteskött.

OM ATT HA DJUREN UTE ÅRET OM
För att få lov att hålla nötkreatur utomhus vintertid i Sverige, utan tillgång till ligghall, krävs ett godkännande. Djurskyddsinspektör och veterinär bedömer om en gård är lämpad för utedrift, och vi på Bosarps gård är godkända sedan 2015. Jag anser att djur i utedrift - de kan inte ha det bättre!!!

EN KALV FÖDS
Kalvarna föds ute i skogen i mars-april. En ko som ska föda går oftast iväg en bit in i skogen för att föda i avskildhet, där det är lugn och ro. Vi finns där för att övervaka, men behöver sällan hjälpa till.

KO + KALV = SANT
Sedan går kor och kalvar tillsammans nästan hela året. Kalvarna får mjölk och kärlek av sin moder 10-11 månader, och när de skiljs från modern vid knappt 1 års ålder är de båda mogna för separationen. Kalven har inte längre något stort behov av morsan (även om det fortfarande är gott med mjölk). Kon börjar bli redo för att föda en ny kalv, och att inte längre ha den stora kalven vid sin sida är helt naturligt. Vi skiljer ko och kalv åt genom ett enkelt stängsel. Ingen behöver vara orolig för den andre, de kan fortfarande ha kontakt med varandra, men kalven kan inte längre dia. Avvänjningen går därför mycket lugnt till.

SLAKTDJURENS LIV
Efter avvänjningen flyttas korna till ett separat kalvningshägn. Under våren går sedan 1-åringar, 2-åringar och 3-åringar i en stor flock tillsammans. När det blir dags för flytt till sommarbete brukar djur i olika åldrar blandas igen. En flock med både äldre kor, ungdjur och kalvar får en fin balans och harmoni, medans en grupp med bara ungdjur kan bli lite för busig. Det blir liksom ingen ordning utan tydliga ledare. Därför gillar vi att blanda grupperna.

KORNAS LIV
Korna, våra moderdjur, de kan leva uppåt 10-15 år hos oss. De föder en kalv om året, och gör inget annat än att glassa runt, äta, idissla, skita, sova, äta, idissla...och pyssla om sin kalv.

AVELSTJUREN
HAN har det bra! Under sommarmånaderna sprider han kärlek bland korna. Resten av året laddar han batterierna i en egen flock med stutar. Som regel blir en avelstjur 4-5 år gammal hos oss innan han får lämna jordelivet och ge plats åt nytt, ungt blod.

Djurhantering och transporter

Våra djur hanteras lugnt och stilla, utan onödig stress. Oftast är det jag (Johanna) som sköter all djurhanteringen på gården, helt själv. Det är lugnast för djuren att bara ha 1 människa att hålla koll på när de ska fångas in och hanteras, sorteras i olika fållor, lastas och transporteras mellan olika beten eller till slakteriet. Djuren på vår gård är vana vid att ha människor nära inpå sig, och att bli hanterade av människor.

TRANSPORTER
Vi har en egen djurvagn som vi drar efter traktorn. Med den sköter vi själva gårdens alla djurtransporter till/från sommarbete och till slakteriet. Första och andra turen i denna vagn får kalven med sin trygga mor vid sin sida. Under sin livstid åker djuren sedan minst 4-6 turer fram och tillbaka mellan gården och sommarbetet. Så när resan till slakteriet kommer är transporten rätt odramatisk. Djuren är vana, och resan är kort. Ca 30 minuter tar det att köra från gården till slakteriet.

Slakt

Våra nötkreatur slaktas på Slakteriet i Sjöbo AB, där vi själva varit med och tittat på under slakten vid ett flertal tillfällen. Vi känner personalen, och de gör ett fantastiskt fint arbete med djuren. Vi lämnar alltid våra djur på slaktdagens morgon eller förmiddag, för att djuren ska slippa väntetid på slakteriet, och komma in till slakten så snart som möjligt.

När slaktdagen kommer, och djuren kliver in på slakteriet, då är det klart att de blir nervösa. Det är en helt ny miljö och nya dofter. Även om djuren är vana vid att transporteras och hanteras av människor så innebär slakttillfället ett stresspåslag. Det är oundvikligt. Men man ska komma ihåg en sak: att stress är inte synonymt med lidande. Stress är något naturligt och ofarligt, så länge den är kortvarig. Och det är den...Mycket snart är djuret bedövat och avlivat.

Slakt är förstås inget trevligt, men det är heller inte särskilt dramatiskt när det sker på ett litet slakteri av erfaren personal. Det går snabbt, och djuren utsätts inte för något onödigt lidande.
Bedövning av nötkreatur i Sverige sker med s.k. bultpistol (skott i pannan). Inom en bråkdels sekund inträffar hjärndöd, och djuret faller ihop. Kort därefter sker avblodning, och det hela är över.

KÄNSLAN ATT SKICKA DJUR TILL SLAKT
Jag får ofta frågan: "Är det inte jobbigt, känslomässigt, att skicka dina djur till slakt?" Mitt svar: "Nej, verkligen inte"!!!

Att vara djurbonde och bära ansvaret för våra djurs välbefinnande, det är en ära. Att få följa djuren från födelse till slakt, och sedan själv leverera köttet till medvetna och ansvarstagande konsumenter, det är SÅ roligt!!

Självklart innebär jobbet med djuren ibland svårigheter och många olika känslor fyller vår vardag. Men att det är känslomässigt jobbigt att skicka djur till slakt är inte en av dem.

Våra djur blir väl omhändertagna. De lever alla sina dagar med stor frihet i sin naturliga flockmiljö, och med sitt naturliga foder (100% gräs/örter). Sedan har de 1 enda dålig dag, och den är väldigt, väldigt kort.

Att lasta vuxna välmående djur (alltid i sällskap av en flock-kompis) på vår egna traktorvagn, och sedan själv köra den ca 30 minuter långa resan till slakteriet, DET är INTE jobbigt....

Ibland händer det att man förlorar en nyfödd kalv, innan den ens hunnit smaka på livet...DET är jobbigt...

När det istället går vägen, när man lyckas rädda en kalv till livet, den glädjen är omöjlig att beskriva i ord.

Att tvingas se en ko i sorg efter att ha förlorat en lten kalv...DET är grymt jobbigt...

Att se ett djur vara sjukt eller skadat, DET är jobbigt...att se djuret tillfriskna efter behandling och omvårdnad, ja då är det så man vill dansa!!

Men om djuret inte blir bättre, och ingen räddning finns, då är beslutet om avlivning inget jobbigt, det är en självklarhet.

Att höra media rapportera om hur djur systematiskt plågas i andra delar av världen...DET är jobbigt...

Att behöva köpa en anonym köttbit i dagligvaruhandeln, DET skulle vara jobbigt...men nu slipper jag ju det...

Nej, det jag sysslar med om dagarna är inget jobbigt, det är en ren fröjd. Det är ren lycka att få se kalvar födas, att få se dem gå vid moderns sida tills de tröttnar på varandra efter ca 10 månader ihop. Det är fantastiskt att få se kalven växa för att bli 200-300 kg kött av toppkvalitet. Det känns bra att kunna lämna djuren till vårt lokala slakteri, för att slutligen själv leverera köttet till nöjda kunder.

Bosarps Gård
Krav
Smaksak

       Gamla Lundavägen 1820-68


       275 64   Blentarp


       0705-690015


       order@bosarpsgard.se


       Följ oss


       Läs våra köpvillkor   Dataskyddspolicy  Cookies