KÖPVILLKOR

Bosarps Gård 662016-0090 driver websidan bosarpsgård.se. Kontaktuppgifter till Bosarps gård framgår på websidan. Kunder kan handla kött och kohudar via websidan, gårdsbutik eller annan direktkontakt med Bosarps Gård.1. Allmänt

Dessa köpvillkor gäller när kunden gör en bokning på bosarpsgård.se, eller bokning via direktkontakt med Bosarps Gård. Vid genomförande av bokning godkänner kunden dessa köpvillkor.


2. Bokning och bekräftelse

När Kunden slutfört en bokning kommer Bosarps Gård att skicka en bekräftelse via epost. Bekräftelsen innehåller detaljerad information om bokade produkter. Bekräftelsen innehåller även preliminärt leveranssätt, tidpunkt och plats för leverans / avhämtning, samt pris och eventuell avdragen rabatt.


3. Ändringar i leveransplanen och meddelande

Bosarps Gård reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på websidan, exempelvis felaktig information angående om en vara finns i lager. Bosarps Gård har rätt att korrigera sådana eventuella fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst.

Bosarps Gård reserverar sig också för ändringar i planerade slaktdatum eller andra ändringar som kan påverka leveransplanen.

Bosarps Gård skall omedelbart meddela kunden om sådana ändringar skulle uppkomma, och meddelande ska ske senast 1 vecka före planerad leverans.


4. Ångerrätt

Kunden har ångerrätt ända fram till leverans, men när leveransen har mottagits och godkänts har kunden ingen ångerrätt. Huvudregeln är att konsumenter som handlar på nätet har 14 dagars ångerrätt, men livsmedel är undantagna enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.


5. Kunduppgifter

De uppgifter som Kunden lämnar till Bosarps Gård kommer inte att lämnas vidare eller säljas, utan enbart användas för att hantera kundens bokning. Därtill kan uppgifterna komma att användas av Bosarps Gård för utskick av erbjudande/nyhetsbrev från Bosarps Gård.


6. Priser

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Alla priser anges i kr/kg kött, med undantag av kohudar som anges i kr/st. Inga kostnader för frakt eller hantering av din bokning tillkommer.

Vid bokning via websidan gäller det pris/kg som anges på websidan på bokningsdagen. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller fortfarande det pris som var vid tidpunkten för bokningen.


7. Vikter och prisjustering

Bosarps Gård säljer kött som viktvara, och vid leverans beräknas priset utifrån varje produkts exakta vikt. På websidan anges en indikativ vikt och vikten på den levererade produkten kan avvika +/- 20%. Detta beror på att varje individuellt slaktdjur är unikt, och viktfördelningen mellan de olika styckdetaljerna varierar.

Detta är en omständighet som kunden godkänner vid bokning. Dock är kunden aldrig förpliktigad att fullborda köp till högre totalbelopp än det som anges i orderbekräftelsen. Vid leveransen har kunden därför rätt att, om kunden så önskar, avstå valfri produkt så att totalpriset inte överstiger det förväntade.8. Betalning


Betalning sker via kort eller Swish vid leverans. Bosarps Gård genomför inga kreditköp och undviker kontanthantering i mesta möjliga mån.’


9. Leveranssätt

Överlämnandet av Kundens produkter sker enligt särskild överenskommelse mellan kunden och Bosarps Gård. Vid köp över 2 000 kr erbjuds hemlevererans inom stora delar av Skåne, dock ej nordöstra hörnet. Mindre köp hämtas på överenskommet utlämningsställe, eller i gårdsbutiken i Blentarp. Preliminär överenskommelse träffas i samband med orderbekräftelse, och ca en vecka före avtalad leverans sker avstämning om leveranssätt, tid och plats.


10. Leveransgodkännande

Vid överlämnandet ska varornas beskaffenhet undersökas, i synnerhet att vakuumförpackningarna är hela och att innehållet stämmer överens med orderbekräftelsen. Skulle någon produkt inte godkännas av kunden behåller Bosarps Gård den aktuella produkten mot prisavdrag.


11. Reklamationer, tillämplig lag och tvist

Reklamationer p.g.a. vakuumsläpp som uppkommit efter godkänd leverans godtas ej.

Skulle det vara något fel på produkten ska Kunden omedelbart kontakta Bosarps Gård. För att kunna hantera reklamationen krävs att kunden har kvar den reklamerade produkten med tillhörande förpackning.

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Bosarps Gård. Vid eventuell tvist följer Bosarps Gård beslut i Allmänna Reklamationsnämnden. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.Bosarps Gård 2018 06 07

Bosarps Gård
Krav
Smaksak

       Gamla Lundavägen 1820-68


       275 64   Blentarp


       0705-690015


       order@bosarpsgard.se


       Följ oss


       Läs våra köpvillkor   Dataskyddspolicy  Cookies