Nötkreatur

IMG_0376EN KALV FÖDS

På Solhagen mellan Rydsgård och Skivarp föds varje vinter ett antal kalvar av köttraserna charolais och simmental. Den öppna stalldelen med halmbädd har ungefär samma klimat som utomhus, och äter gör djuren ute under ett skärmtak.

 

DIAR OCH ÄTER GRÄS

Alla djur får enbart gräs att äta, såsom deras naturliga förutsättningar är. De tillåts därmed växa i sin egen takt utan något tillskott av kraftfoder. Mineraler och salt får de förstås, men det enda kraftfoder kalvarna får är mjölken från kon. Kalven får gå med kon länge, hela första sommaren och till en ålder av ca 10 månader.DSC_3195_redigerad-1

 

AVVÄNJNING

Kalven är stor vid avvänjning och har inte samma behov av att dia som en yngre kalv. Därför sker avvänjningen naturligt och lugnt i samband med installningen på hösten. Korna flyttas in på stall, kon sinar och inom kort föder hon en ny kalv. Ett- och tvååringar flyttar ut i skogen där de går i ranchdrift under vintern.

 

NATURLIG BETÄCKNING

OCH NATURBETE

Under februari-april får korna gå med tjur och i maj släpps djuren ut på grönbete. Alla tjurkalvar kastreras för att de ska kunna gå tillsammans med sina systrar hela sommaren, utan risk för tjuvbetäckningar. Avelstjurarna får gå kvar hemma vid gården i en mindre hage tillsammans – och om de har tur, tillsammans med några kvigor som ska betäckas. 

Genom att sköta naturbetesmarker bidrar djuren till att hålla det skånska landskapet öppet och gynnar den biologiska mångfalden. Betessäsongen varar långt in på hösten, så länge vädret tillåter. 

 

UTEDRIFT UTAN LIGGHALLDSC_0014

AKor och småkalvar går på stall vintertid, men alla slaktdjur från ca 1 års ålder går i utedrift utan ligghall, godkänt av Jordbruksverket. De har tillgång till stora ytor skog och bete i kuperad terräng på sandiga jordar, och här får de alla möjligheter att bete sig naturligt. Detta system fungerar otroligt bra, och från och med hösten 2017 planerar vi att även korna och kalvarna ska spendera hela vintern ute, efter flytt av kalvningsperioden från höst till vår.

 

SLUTGÖDNING

På Bosarps Gård ägnar vi oss inte åt någon slutgödning av slaktdjuren.AN8R5052 De får växa naturligt på bara gräs ända fram till slakt, och får helt enkelt växa lite längre.  


SLAKT OCH TRANSPORTER

Kvigor och stutar slaktas som regel vid en ålder av 2-3 år. Slakten sker på Sjöboslakteriet, endast ca 2 mil bort. Ungdjuren är vid denna tidpunkt redan vana vid att åka transport. Under sin levnadstid har de transporterats 4-5 gånger till och från betet. Den första resan gör kalven tillsammans med sin trygga mamma.